Yleistä

Hei! Tiedotuslehti syksyn toiminnasta on painossa, mutta voi olla, että se ei ehdi kaikille ennen ensi viikkoa, niinpä laitan tietoa syksyn ohjelmasta myös näin. Koko syksyksi on suunniteltu ohjelmaa, mutta koronasta riippuu, pystymmekö sen toteuttamaan.

Ensimmäinen yhteinen tapahtuma on frisbee-golfin peluu ensi maanantaina klo 10.30. Petäjäpirtin maastossa. Liikunnan jälkeen mahdollisuus makkaranpaistoon, jos ottaa omat makkarat mukaan, omat eväät muutenkin. Mukaan voi tulla vaikka ei haluaisikaan heittää frisbeetä.

Ensi viikolla alkaa myös keila, keskiviikkona 2.9. klo 9.45 – 11.30. Mukaan mahtuu!

Omaisten ryhmä alkaa Leikarissa torstaina 3.9. klo 15 – 17.

Haminan uimahallin yläsalissa pelataan pukkaa perjantaista 4.9. klo 10 alkaen

Tiistaina 8.9. klo 12 alkaa musiikkiliikunta Vikmanin tanssikoulussa Karhulassa. Ilmoittautumiset minulle os. silvemarja1@gmail.com tai 040 5525 110.

Tervetuloa mukaan toimintaan.

Etelä-Suomen Parkinsonyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoitus on koota Parkinsonin tautia sairastavat, heidän läheisensä ja asiasta kiinnostuneet yhteen. Yhdistys toimii jäsenistön apuna mahdollistaen vertaistuen ja järjestäen erilaista toimintaa henkisen vireyden ylläpitämiseksi. Yhdistys järjestää jäsenistölle monipuolisia liikunta- ja kuntoilutilaisuuksia. Yhdistys pyrkii antamaan ulkopuolisille oikeaa ja ajanmukaista tietoa Parkinsonin taudista, sen oireista ja lääkityksestä.

Entisten neljän kunnan sijaan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa nyt koko alueella Kymsote, mikä turvaa sen, että samat periaatteet ja hoitokäytännöt koskevat kaikkia asukkaita. Näin ollen Kymsote on yhdistykselle jatkossa erittäin tärkeä yhteistyökumppani.

Jäsenmäärää pyritään lisäämään aktiivisella toiminnalla ja tiedotuksella. Avainasemassa uusien jäsenten ohjaamisessa yhdistyksen toiminnnan piiriin ovat terveyskeskukset ja neurologian poliklinikka.

Yhdistyksen taloudellinen tila on hyvä, mikä antaa mahdollisuuden monipuolisen toiminnan suunnitteluun.

Yhdistyksen toiminta

 Hyväksi havaittuja toimnitamuotoja jatketaan edelleen. Kotkassa pidetään kuukausikokoukset kesäkuukausia lukuunottamatta. Niihin kutsutaan joku ulkopuolinen esittelemään jäseniä kiinnostavaa toimintaa tai kertomaan ajankohtaisista Parkinsonin tautiin ja sen hoitoon liittyvistä  asioista. Toukokuun yhteinen kokoontuminen tapahtuu liikunnan ja ulkoilun merkeissä ja joulukuussa on pikkujoulujuhlat. Haminassa  kuukausittain kokoontuvan keskustelukerhon sisältö muodostuu vapaamuotoisesti jäsenten esille tuomista aiheista.

 Yhdistys jatkaa vakiintuneiden liikuntamuotojen järjestämistä. Keilaus    tapahtuu kerran viikossa Aittakorven keilahallissa. Keilavastaava hoitaa   käytännön järjestelyt. Myös jooga- ja jumppa-ryhmiä jatketaan, mikäli osallistujia on riittävästi. Jooga tapahtuu yhteistyössä Kotkan opiston  kanssa, ja jumppa on Kotkan kaupungin erityisliikunnan tarjoama palvelu. Haminassa pelataan perjantaisin pukkaa. Ryhmä toimii omatoimisesti ja sen käytössä on Haminan kaupungin liikuntatila. Uusille liikuntamuodoille  ollaan myös avoimia. Lumikenkäilyä ja frisbee-golfia kokeillaan mielenkiinnon mukaan.

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa vertaistuki on avainsana. Yhdistyksellä  on myös Naisten ryhmä ja Omaisten ryhmä, jotka toimivat omatoimisesti ja joiden päätarkoitus on vertaistuki.

Yhdistys järjestää myös tarvittaessa Muisti-  ja Äänenhuoltoryhmän, mikäli  jäsenillä on kiinnostusta osallistua em. ryhmiin.

Yhdistys järjestää yleisölle avoimen keväällä. Aihe määräytyy Parkinsonliiton teemavuoden mukaan.

Yhdistys on anonut tuettua lomaa vuodelle 2020 jäsenten kuntoutus- ja   virkistystarpeita ajatellen. Vuosittainen teatterimatka on myös   yhdistyksen perinne.

Toiminnan kehittäminen

Vuosikokous päätti maaliskuussa, että jäsenmaksua vähennetään vuoden 2020 osalta.

Yhdistyksen kotisivut liitetään Parkinsonliiton kotisivujärjestelmään.

Yhdistyksellä ei ole vireillä sääntömuutoksia.

Yhdistyksen päätöksenteko

Yhdistyksen sääntömäåräinen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa. Tällöin osa hallituksesta on erovuoroinen. Vuonna 2020 erovuoroisia ovat puheenjohtaja Ritva Kallioniemi ja jäsenet Seppo Aalto, Marja-Leena Lähde, Päivi Sara-aho ja Marja Ilmén. Hallituksessa jatkavat sihteeri Marja Silvennoinen, liikuntavastaava Sirpa Tentke, Harry Hansén, Sinikka Matilainen ja Hannele Wass. Hallitus kokoontuu 5 – 7 kertaa vuodessa ja aina tarpeen mukaan. Tarvittaessa voidaan pitää myös sähköpostikokouksia.

Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilöstöä, mutta kirjanpito ja kotisivujen hoito suoritetaan hallituksen ulkopuolisin voimin.

Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa (www.etkympark.fi)

Tiedottaminen

 Kotisivuilla on tietoa yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista ja tietoa    yhdistyksestä laajemminkin.(www.etkympark.fi)

 Jäsenille toiminnasta tiedotetaan ilmaisjakelulehti Ankkurin järjestöpalstalla ja sähköpostilla. Kerran vuodessa lähetetään myös postitse kaikille jäsenille tiedote toiminnasta.

 Yhdistyksen esitteitä toimitetaan neurologian poliklinikalle, terveyskeskuksiin, apteekkeihin ja kirjastoihin.

* Haminan kerho kokoontuu Kumppanuustalo Hilmassa kk:n 3. tiistaina

klo 14 – 16.

* Pukan peluuta perjantaisin klo 10 – 11.45 Haminan uimahallin 5. kerroksen liikuntasalissa.

Tule mukaan ja tuo oma panoksesi yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

t. hallitus

gallery/datafiles-userfiles-Image-kukka1

                                    T E R V E T U L O A !

 JUHLALUENTO  

    PROFESSORI SEPPO KAAKKOLA  puhui aiheesta

    PARKINSONINTAUDIN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT.

gallery/datafiles-userfiles-Image-25vuotisjuhla-puhjoht

Etelä-Kymen Parkinsonyhdistyksen pj. Ritva Kallioniemi avasi juhlavuoden teemaluennon toivottaen luennoitsijan ja yli 50 henkilön kuulijakunnan tervetulleiksi yhdistyksen juhlavuoden teemaluentoon       

gallery/datafiles-userfiles-Image-25vuotisjuhla-luennoitsija

Professori Jaakkola käsitteli juhlaluennossa Parkinsonintaudin historiaa ja tutkimuksen kehittymistä taudin hoidon näkökulmasta. Kiinnostava aihe valotti nykyisyyttä ja taudin hoidon kehitysnäkymiä. Luennon jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus kysyä aiheeseen

liittyvistä erityiskysymyksistä.                                 

gallery/datafiles-userfiles-Image-parkinsonjuliste

Liikunnan merkitys, viisi näkökulmaa liikuntaan –luento avautuu linkistä

Luennoitsija Anders Romberg Fysioterapeutti ja Terveystieteiden tohtori

Linkki:         /datafiles/userfiles/File/Esitys.pdf

Parkinsonin tautia tai jotakin liikehäiriösairautta tai jos sinulla on ollutaivoverenkiertohäiriö.

Teemaluento on tarkoitettu sinulle, joka sairastat MS-tautia, harvinaista neurologistasairautta,

Anders Romberg tuo luennollaan esiin laajaalaisesti liikunnan monimuotoisuuden ja tärkeän roolin,

erityisesti silloin jos sairastaa jotain neurologista sairautta tai on kokenut aivoverenkiertohäiriön. Liikunta ylläpitää toimintakykyä ja on keskeinen osa itsehoitoa 

Millä tavoin ja miksi tämä on niin tärkeää?

Romberg luennoi liikunnan merkityksestä viiden eri näkökulman kautta