Etelä-Kymen Parkinson-yhdistyksen hallituksen tiedotteet:

Hyvät ystävät!

Yhdistyksen hallitus on suunnitellut tälle syksylle monipuolista toimintaa, josta kerrotaan tässä lehtisessä, joten tämä kannattaa säästää muistin tueksi. Toiminta jatkuu pääsääntöisesti entiseen hyväksi todettuun malliin. Toiminta toteutuu Jos korona sallii. Joka tapauksessa lähiaikoina on oltava huolellinen hygienian suhteen, meistähän useimmat kuuluvat riskiryhmään sekä iän että sairauden vuoksi. Jos on yhtään flunssan oireita, on syytä jäädä kotiin.

Kannattaa pitää aina oma kynä mukana. Varaamme käsidesiä yhdistyksen tilaisuuksiin. Meillä oli kesällä monta tapaamista, jotka alkoivat  spontaanisti, mikä kertoo tapaamisen tarpeesta.    

Syyskauden toiminta alkoi jo keväältä siirtyneellä Harjun retkellä, josta kansikuva. Virolahden Bunkkerimuseossa saimme myös mielenkiintoisen opastuksen alueen historiasta. Myös tulevaa vuotta täytyy jo suunnitella. Liitolle on  lähetettävä talousarvio ja toimintasuunnitelma syyskuun     puoliväliin mennessä.

Vuosikokouksessa meillä on edessä totinen paikka. Erovuoroisia ovat puheenjohtaja, joka on jo nyt ylimääräisellä vuodella, sihteeri, varapuheenjohtaja, liikuntasihteeri ja yksi jäsen.

Suurin osa ei ole halukas jatkamaan tehtävässä seuraavaa kaksivuotiskautta. Itse olen ollut sihteerinä saman ajan kuin Ritva puheenjohtajana eli 5 vuotta ja se on mielestäni niin pitkä aika, että haluaisin välillä kohdistaa voimani johonkin muuhun. On siis tärkeää löytää uusia voimia hallitukseen pyörittämään yhdistyksen toimintaa.

Jatkossa on varmaan tärkeää jakaa tehtäviä enemmän ja etsiä sellaisia toimintatapoja, jotka vievät vähemmän aikaa. Tämä on niin hieno yhdistys, ettei sen voisi antaa sammua. Toivon ihmisiltä rohkeutta ilmoittaa halukkuutensa tehtäviin ja luottoa siihen, että yhdessä toimien asiat sujuvat.

 Toivotan kaikille hyvää syksyä ja valoista mieltä

    Marja

Parkinson yhdistyksen tiedotteet

Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry. valitsi puheenjohtaja Ritva Kallioniemen ja sihteeri Marja Silvennoisen jatkamaan kuluvan vuoden tehtävissään.

Toimintakertomus vuodelta 2019

1. Yleistä

Yhdistyksen tarkoitus on koota Parkinsonin tautia sairastavat, heidän läheisensä ja asiasta kiinnostuneet yhteen. Yhdistys toimii jäsenistön apuna mahdollistaen vertaistuen ja järjestäen erilaista toimintaa henkisen vireyden ylläpitämiseksi. Yhdistys järjestää jäsenistölle monipuolisia liikunta-,  kuntoilu- ja virkistystilaisuuksia. Yhdistys pyrkii antamaan ulkopuolisille oikeaa ja ajanmukaista tietoa Parkinsonin taudista, sen oireista ja lääkityksestä.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 115. Tästä joukosta n. 60 henkilöä on ollut mukana jossain yhdistyksen järjestämässä toiminnassa.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Yhdistyksen perustoiminnan järjestäminen on ollut mahdollista jäsenmaksupalautuksen, Kotkan ja Haminan kaupunkien avustusten sekä oman pienimuotoisen varainhankinnan avulla. STEAlta saatiin avustusta jäsenkirjeeseen painatukseen ja postitukseen ja 25-vuotisjuhlien järjestämiseen. Myös Googlen kautta on saatu pieni avustus, joka käytettiin osana keilauksen kuluja. Muistiryhmän toimintaan ja keilaukseen on saatu tukea Opintotoiminnan Keskusliiton kautta.

2. Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa on punaisena lankana vertaistuki. Säännölliset kuukausitapaamiset (kesäaikaa lukuun ottamatta) ovat tärkeä tapa pitää yllä jäsenistön yhteyksiä toisiinsa. Kotkan kuukausitapaamisia on ollut 6, joissa on ollut 28 – 40 osallistujaa. Niissä on ollut alustuksia ikäihmisten tukimuodoista ja apuvälineistä sekä Parkinsonpotilaille sopivista hoitomuodoista ja muistista. Alustuksista on syntynyt aihetta laajentavia keskusteluja. Haminan ryhmässä on ollut vapaata keskustelua ja Bingon peluuta.

Yhdistyksellä on ollut monipuolista viikottaista liikuntatoimintaa. Keilausjoukossa on ollut keväällä 12 ja syksyllä 10 osallistujaa. Liikuntamuotoina on ollut myös säännöllinen Parkinsonjumppa, johon on osallistunut kerrallaan 8 – 12 jäsentä. Vuoden aikana yhteensä 16 jäsentä osallistui toimintaan. Pukkaa on pelattu Haminassa 5 – 8 jäsenen joukolla. Yhdistys on myös järjestänyt lumikenkäily- ja frisbee-golf tapahtumat. Syksyllä oli 10 kerran tanssiliikuntaryhmä, johon osallistui 15 jäsentä. Yhdistyksen taloudellinen tuki mahdollisti tanssiryhmän toteutumisen.

Kulttuurista nautittiin Kotkassa järjestetyssä Anneli Saariston konsertissa, johon osallistui 30 jäsentä.

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlia vietettiin 24.4. Ravintola Leikarin tiloissa. Juhlassa jaettiin hopeiset ansiomerkit yhdistyksen ansioituneille jäsenille Riitta Hansénille, Marja Hartikalle, Kyösti Penttiselle ja Eero Sakille.

Yleisölle avoin juhlaluento, jonka aiheena oli Parkinsonin taudin nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät, järjestettiin Kotkan kirjastossa 8.5. Luennoitsijana oli professori Seppo Kaakkola.

Keväällää vietettiin ulkoilupäivää Katariinanniemessä. Lisäksi on perinteen mukaan elokuussa vierailtu Pohjois-Kymen yhdistyksen vieraana Kekäleniemessä. Elokuussa vietettiin Haapsalussa viiden päivän omakustanteinen virkistysloma, johon osallistui 27 jäsentä.

Pikkujoulua vietettiin Harjun hovissa, Harjun oppimiskeskuksen perinteikkäässä juhlatilassa.

Naisten ryhmään on osallistunut vuoden aikana 8 – 13 jäsentä. Ryhmä kokoontui 7 kertaa.

Omaisten ryhmä on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa. Ryhmään on osallistunut 6 – 12 jäsentä.

Uutena toimintamuotona toteutui  Muistiryhmä keväällä kuuden jäsenen ja syksyllä 7 jäsenen kokoonpanolla. Ryhmät kokoontuivat 10 kertaa. Ohjaajana toimi psykologi Elise Wass.

3. Yhdistyksen päätöksenteko

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.3.2019 Kumppanuustalo Viikarissa.  Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ritva Kallioniemi seuraavaan vuosikokoukseen asti samoin kuin hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Aalto, Marja Ilmen, Marja-Leena Lähde, Päivi Sara-aho ja Hannele Wass. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Harry Hansén, Sinikka Matilainen, Sirpa Tentke ja Marja Silvennoinen valittiin tehtäviinsä uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Mirja Väärtinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Ragnar Öst ja varatoiminnantarkastajaksi Rauni Mannonen.

Hallituksen kokouksia valmisteltiin paljon sähköpostilla. Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Ritva Kallioniemi ja Marja Silvennoinen edustivat yhdistystä Lahdessa järjestetyssä Etelä-Suomen Parkinsonyhdistysten kokouksessa elokuussa. Parkinsonliiton uusi järjestösuunnittelija Reetta Siltanen kävi hallituksen vieraana marraskuussa. Päivi Sara-aho on ollut Haminan vammaisneuvoston jäsen ja Juha Kotiranta varajäsen. Yhdistys on jäsenenä Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestössä sekä kumppanuustalo Viikarissa Kotkassa ja kumppanuustalo Hilmassa Haminassa.

4. Tiedottaminen

Jäsenistölle postitettiin tiedotuslehtinen syyskauden ohjelmasta. Kuukausitapaamisista ja muista tapahtumista on ilmoitettu ilmaisjakelulehti Ankkurin järjestöpalstalla. Kaikesta toiminnasta on lisäksi tiedotettu myös yhdistyksen tilaisuuksissa ja sähköpostilla, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sähköpostia, joten siltä osin tiedotus jää vajaaksi. Yhteydenpito jäseniin vaatii jatkuvaa kehittämistä.

Yhdistyksen edustajat esittelivät toimintaa Haminassa järjestetyillä Muisti- ja Mieli-messuilla. Yhdistyksen esitteitä ja Parkinsonlehteä ja Parkinsonliiton esitteitä on toimitettu keskussairaalaan neurologian poliklinikalle, terveysasemille, terveys-kioskeihin, apteekkeihin ja kirjastoihin.

Yhdistyksen kotisivuja on ansiokkaasti ylläpitänyt Matti Kovanen. Kotisivut löytyvät osoitteesta  https://etkympark.fi

5. Loppupäätelmä vuodesta 2019

Vuosi on ollut vakiintuneen toiminnan vuosi. Toiminta on ollut vireää ja suunnitellun mukaista. Osanottajamäärä Kotkan ja Haminan jäsentapaamisissa on ollut melko vakio. Aktiivisen toiminnan järjestäminen on ollut melko harvojen toimijoiden varassa. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tarvittaisiin lisää uusia toimijoita ja tehtävien jakamista.